10:18 sáng - Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai 2015

Tag Archives: quả trứng

trung_PS

Quả trứng Phục Sinh

Tập tục “quả trứng Phục Sinh” phát xuất từ đâu và có ý nghĩa gì? Đến lễ Phục Sinh, em thấy các tấm cards hay vẽ hình quả trứng, hoặc có những miếng xô-cô-la hình quả trứng. Tại sao...