Tags: sự thật

Cái lưỡi

CÁI LƯỠI   “Lạy Chúa, xin canh giữ MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con” (Tv 141:3).   Có hai người hàng xóm, họ…