Tags: tội lỗi

Sợi tóc

Truyện ngắn “Sợi Tóc” của Thạch Lam (nhà văn tiền chiến Nguyễn Tường Lân trong Tự Lực Văn Đoàn) kể câu chuyện của một…
Tội lỗi

Bộ phim Contagion (Lây Nhiễm) được mô tả là bộ phim về “tai họa y học”. Phim của đạo diễn Steven Soderbergh, nói về sự…