Tags: thập giá

Thập giá

Thập giá – đau khổ và nhục nhã Thập giá là dụng cụ nhục hình dành cho các tội nhân thời đó. Thập giá…