Tags: thời gian

Thời gian

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống…” (TV 90) Năm 2013 đã trôi qua. Ngày 01.01.2014 là thời gian khởi đầu một…
Xin tha thứ

Con chân thành xin lỗi, lạy Chúa! Về những ước mơ đằng đẵng cháy bỏng khát khao Đến nỗi len cả vào những giấc…
Thời gian

– Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài…