Tags: Trầm Thiên Thu

Chuỗi Thánh Kinh

CHUỖI THÁNH KINH Tháng Mười niệm Khúc Mai Côi Từng kinh, từng hạt, từng lời Thánh Kinh Hoa hồng từng đóa tươi xinh Thương, Vui, Mừng,…
Một thời

MỘT THỜI Theo diễn tiến bình thường, cuộc đời phàm nhân theo quy trình tự nhiên: Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Đó…
Mưa

Cuối năm mà nói chuyện Mưa thì thật là quá lỗi thời. Nhưng có thể chính cái “lỗi thời” đó lại có thể khiến…
Cười và khóc

Chúng ta thường nghe nói: “Cười là mười thang thuốc bổ”. Người ta cũng hay nói: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”.…