10:35 sáng - Thứ Ba 1 Tháng Chín 2015

Tag Archives: Tuần báo Công giáo và dân tộc

dc_Kham

Điểm lại sự kiện Công giáo năm 2012 với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Tuần báo Công giáo & Dân tộc phỏng vấn ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm 1- Thưa Đức cha, nếu phải chọn một sự kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong năm 2012 vừa qua, Đức...