Tags: vũ văn thiên

Quyền lực

Tuần qua, vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc đã đẩy đất nước này vào tình trạng hỗn loạn. Sự kiện này đã…
Vội vã

Cuộc sống cần có chữ “nhẫn” để hành động đúng, vì “sai một ly, đi một dặm”. Cuộc sống cần có chữ “nhẫn” để…