Theo quan điểm Tòa Thánh, không được ghép một “loại quyền nhục mạ” vào quyền tự do ngôn luận

khoa_miengTrong một lời tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc, vị đại diện Tòa Thánh nêu lên nguy cơ bao biện cho lối tự do ngôn luận “hồ đồ” làm tổn thương các niếm tin tôn giáo.

Vị thế của tự do ngôn luận đối với tự do tôn giáo là đề tài chính trong lời tuyên bố của tổng giám mục Silvano Tomasi, sứ thần Tòa Thánh, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, khi vị nầy tuyên bố rằng “không có một loại quyền nhục mạ kẻ khác”.

Sau khi nhắc lạ tầm quan trọng của tự do ngôn luận đối với công ích, như giáo hoàng Phanxicô đã từng nêu lên vào tháng giêng vừa qua tiếp sau vụ thảm sát chống lại tập san Charlie Hebdo, vị tổng giám mục người Ý nầy lại tuyên bố rằng “tuy thế, quyền tự do đó không thể biện minh cho việc hạ thấp tôn giáo xuống thành một thứ văn hóa hạ cấp không có giá trị gì hoặc biến tôn giáo thành một mục tiêu để mặc sức chế nhạo và tẩy chay”.

Màu da và niềm tin tôn giáo tự đáy lòng

Vị đại diện cho bộ ngoại giao Vatican thừa nhận “những luận cứ chống tôn giáo ngay cả dưới hình thức châm biếm” : “Thật ra việc phê bình tư tưởng tôn giáo cũng có thể giúp giải trừ nhiều hình thức quá khích tôn giáo”.

Tuy nhiên, TGM Tomasi lại nêu lên chất vấn nầy : “Nhưng, cái gì có thể biện minh cho những lời nhục mạ vô cố và lối chế nhạo làm tổn thương những tâm tình tôn giáo và thâm tín của những người khác vốn có quyền bình đẳng về nhân phẩm như mình?” Và “Người ta có thể chế nhạo về lý lịch văn hóa, về chủng tộc màu da hoặc về niềm tin phát xuất từ tâm hồn của mình hay không ?”

Vị đại diện ngoại giao Tóa Thánh tỏ ý lo ngại nhưng không nêu rõ một thí dụ điển hình nào:”Nguy cơ của việc bảo vệ những quyền con người có tính cách «hồ đồ» như thế không phải chưa từng xảy ra”. “Luật phát đưa ra những giới hạn tự do ngôn luận theo lối phân định của mình và những giới hạn đó được nhìn nhận, trong lúc những lời bài xích dữ dội có chủ mưu và nhằm khiêu khích chống lại tôn giáo thì lại thông qua”.

Lời tuyên bố của Tòa Thánh ngày 10 tháng 03 năm 2015 được phổ biến công khai ngày 26 tháng 3 năm 2015 trong một phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền bàn về một phúc trình về tụ do tôn giáo và tín ngưởng.

Sébastien Maillard (tại Roma)
Journal LaCroix, 26/3/15 – 15 H 25
Viện Nhân Quyền chuyển ngữ

Share This Post