Thiên Chúa tỏ mình qua Con Chúa (Lễ Hiển Linh)

Lễ Chúa Hiển Linh

(Lời Chúa Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12)

Thiên Chúa tỏ mình qua Con Chúa

Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, hay Lễ Ba Vua. Từ truyền thống cổ xưa, Giáo Hội gọi lễ này là ‘lễ Ánh Sáng” để nói lên rằng Con Thiên Chúa ra đời là Ánh Sáng cho muôn dân. Ngày nay, phụng vụ gọi lễ này là lễ Chúa Hiển Linh. Từ “hiển linh” được dịch từ tiếng Hy Lạp là Epiphania, có nghĩa là sự tỏ mình ra, sự bày tỏ vinh quang. Quả thật, việc Ngôi Hai Thiên Chúa làm người là biến cố Thiên Chúa tỏ mình ra với nhân loại. Người bày tỏ tình yêu, ơn cứu độ và vinh quang của Người qua mầu nhiệm tự hạ, tự hủy và tự hiến của Ngôi Lời nhập thể, Người là Đấng Cứu Độ mà nhân loại trong chờ. Bởi thế, Lời Chúa hôm nay giới thiệu với chúng ta về Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Độ của muôn dân qua việc Chúa tỏ mình cho Ba Vua biết và đến thờ lạy Người. Đồng thời Lời Chúa mời gọi chúng ta cũng phải lên đường như Ba Vua để gặp gỡ và thờ lạy Chúa.

  1. Đấng Cứu Độ của muôn dân

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại chúng ta qua nhiều hình thức và các trung gian khác nhau. Như thánh Phaolô nói: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1). 

Quả thế, Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã mặc khải chính mình và ý định cứu độ của Người cho loài người qua công trình sáng tạo, qua các trung gian con người. Thiên Chúa ban Lề Luật cho con người qua Môisen. Thiên Chúa ký kết giao ước với loài người qua tổ phụ Abraham. Thiên Chúa ban Lời Chúa và giáo huấn của Người qua các tiên tri.

Đến thời Tân Ước, thời kỳ viên mãn, Thiên Chúa mạc khải mình qua Chúa Con, Ngôi Lời nhập thể và được sinh ra bởi Đức Maria. Người là Thiên Chúa thật và là người thật. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa trực tiếp hiện diện một cách hữu hình và trực tiếp với nhân loại. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của muôn dân. Người là Ánh Sáng của muôn người. Đứng như lời tiên báo: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối thăm đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4,16). Bởi thế, ai thấy Chúa Giêsu Kitô là nhìn thấy Thiên Chúa. Ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì sẽ được ơn cứu độ.

Chúng ta biết rằng thời đó người Do Thái quan niệm rằng chỉ có họ là Dân Riêng, mới được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng qua biến cố Chúa Giêsu tỏ mình ra cho Ba Vua là đại diện cho tất cả dân ngoại, chúng ta nhận thấy rằng ý định của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được cứu độ và tin nhận Đức Giêsu Kitô như là Đấng Cứu Độ của muôn dân. Bởi lẽ, ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại mang tính phổ quát, không giới hạn một quốc gia, chủng tộc, màu sắc, ngôn ngữ nào nhưng là cho tất cả mọi người không loại trừ một ai.

  1. Theo ánh sao chỉ đường

Khi nhận ra “ngôi sao lạ” xuất hiện, Ba Vua từ Phương Đông đã lên đường tìm đến Bêlem để triều bái Người (Mt,2,7). Hành trình đức tin của họ chắc chắn gặp nhiều khó khăn và thử thách. Như ngạn ngữ nói: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”. Dù đường đi khó vì ngăn sông cách núi, nhưng Ba Vua đã không ngại núi e sông, không nản chí oải lòng. Họ đã vượt qua những chặng đường dài, đồi núi, sông ngòi, và đã đến gặp Chúa ở cuối hành trình và tôn thờ Chúa. Đối với họ, ngôi sao lạ này là biểu tượng của niềm vui, hy vọng và bình an. Nhưng ngôi sao chỉ là một phản chiếu bé nhỏ từ Nguồn Ánh sáng của thế giới là Chúa Kitô. Khi gặp Chúa Hài Đồng, họ dâng lên Chúa vàng, nhủ hương, mộc dược. Đây là những tặng phẩm quý giá nói lên niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến của họ. Các Giáo phụ cho rằng những tặng phẩm này mang nhiều ý nghĩa niềm tin mà họ muốn tuyên xưng: “Dâng hương để nhân Người là Chúa, dâng vàng để nhận Người là Vua, và dâng mộc dược để loan báo Người sẽ chết” (thánh Phêrô Kim Ngôn). Tuy nhiên, ngày nay có người lại giải thích ý nghĩa của ba lễ vật này như sau: Vàng tượng trưng cho Đức Tin vào Thiên Tính của Đấng Thiên Sai; Nhũ hương tượng trưng cho Đức Cậy là lời cầu nguyện như hương trầm bay lên để tôn vinh Chúa; Mộc dược tượng trưng cho Đức Mến là sự hy sinh và sự từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa.

Như thế, Ba Đạo Sĩ quả là những con người nhạy bén với dấu chỉ thời đại, không ngại khó, can đảm để lên đường để tìm gặp Đấng Cứu Thế. Họ quả là những con người có một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến nồng nàn dành cho Chúa Hài Đồng. Thánh Matthêu cho biết: sau khi đã gặp Đấng Cứu Thế, họ không trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nhưng đã đi lối khác mà về xứ mình (Mt 2,12). Chi tiết này mang ý nghĩa biểu tượng. Nghĩa là sau khi họ đã gặp Chúa Giêsu, họ đã thay đổi hướng đi, thay đổi suy nghĩ, từ bỏ con đường cũ, và đi vào con đường mới; họ có tầm nhìn mới, suy nghĩ mới và cuộc sống mới. Vì thế, họ là những mẫu gương sáng chói cho mỗi người chúng ta trong hành trình tìm kiếm Chúa và phụng sụ Chúa.

  1. Trở nên những ánh sao cho con người hôm nay

Bài học trước hết mà chúng ta học được từ mẫu gương của ba Đạo Sĩ đó là lòng khát khao, thiện chí và có hy sinh, dấn thân để lên đường tìm kiếm Thiên Chúa để thời lạy Người. Nếu chúng ta không có khát khao, tìm kiếm và dấn thân tìm Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp Chúa và yêu Chúa. Nếu không có những cố gắng này, chúng ta chỉ là những kitô hữu “hữu danh vô thực”, theo danh nghĩa thôi. Sống trong xã hội mà con người chạy theo vật chất, tiện nghi và hưởng thụ, chúng ta được mời gọi phải là những con người biết nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn, nhất là biết khát khao, tìm kiếm và thợ lạy Thiên Chúa.

Cũng như các Đạo Sĩ đã nhìn thấy ngôi sao lạ và họ đã lên đường tìm Vị Cứu Tinh theo ánh sao đó, để tìm Chúa và gặp Chúa, chúng ta có những ánh sao dẫn đường đó là Lời Chúa và Thánh Thể, hãy bước theo sự hướng dẫn Lời Chúa và hãy đến với Thánh Thể, để gặp Chúa và tôn thờ Chúa. Cũng như Ba Vua, chúng ta hãy dâng cho Chúa Hài Đồng những lễ vật: vàng đời sống là sự lòng yêu mến của chúng ta cho Chúa; trầm hương đời sống là lời cầu nguyện sốt sắng, lòng biết ơn dâng lên Chúa để tạ ơn Người; và mộc dược đời sống chính là sự hy sinh, cố gắng phục vụ của chúng ta cho Người.

Ngày hôm nay con người vẫn còn đang sống trong bóng tối của đau khổ và lầm lạc, bởi vì nhiều người vẫn chưa nhận biết và tôn thờ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và chưa được lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành những “ánh sao dẫn đường’ đưa họ đến gặp Chúa và thờ lạy Chúa như Lời Chúa dạy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14); “Giữa một thế hệ sa đọa, Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Chúng ta hãy chiếu sáng như những vì sao dẫn đường bằng chính cuộc sống thánh thiện và đạo đức, bằng thái độ sống hòa bình, tôn trọng, thân thiện đối với người khác, và bằng chính những hành vi bác ái đối với mọi người, nhất là đối với những người đau khổ.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ mình ra cho Ba Đạo Sĩ nhận biết và đến thờ lạy Chúa qua ánh sao lạ dẫn đường. Xin cho chúng con luôn tin nhận và tôn thờ Chúa là Đấng Cứu Độ của muôn dân và là của mỗi người chúng con. Đồng thời, xin giúp chúng con cũng trở thành những ánh sao dẫn đường cho người khác tìm gặp và tôn thờ Chúa như Chúa đáng được tôn thờ. Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Share This Post