Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)

thuchung_daihoixiii_1thuchung_daihoixiii_2thuchung_daihoixiii_3thuchung_daihoixiii_4

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Share This Post