Trực tiếp Đại Lễ Cao Điểm Năm Thánh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận Vinh (1846 – 2016)

Chương trình:

+ Ngày 14/08/2015:
– 19h30′: Rước đuốc và thắp lửa truyền thống;
– 20h00′: Chương trình Diễn Nguyện đặc biệt mừng Đại Lễ.
+ Ngày 15/08/2015:
– 8h30′: Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế.

________________

Share This Post