Tủ sách Lam Hồng

Dẫn vào Tân Ước - Tập I « Tân Ước « Thánh Kinh « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedDecember 25, 2010
Downloaded1876 times
CategoriesTân Ước, Thánh Kinh
Tagsthánh kinh, tân Ước, lm trịnh hưng kỷ

Description

DẪN VÀO TÂN ƯỚC I gồm có phần nhập đề và sáu chương. Phần nhập đề trình bày một số ý niệm thiết tưởng cần biết trước khi học hỏi Tân Ước như Thánh Kinh là gì ? Thánh Kinh gồm những sách nào ? Tính cách duy nhất của Thánh Kinh, Giáo Hội với việc học Thánh Kinh, ý niệm về đối tượng của Khoa Thánh Kinh nhập môn, đại cương về Tân Ước…

Trong Tân Ước, Phúc Âm là pho sách quan trọng nhất vì nhờ Phúc Âm mà chúng ta biết được về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, các công việc Chúa làm, cuộc Tử nạn của Chúa. Ngôi Lời Nhập Thể là một sự kiện lịch sử. Một sự kiện lịch sử bao giờ cũng xảy ra trong không gian và thời gian nhất định…

Những vấn đề trên đây đã được trích dịch từ những cuốn dẫn vào Thánh Kinh nói chung và dẫn vào Tân Ước nói riêng. Những vấn đề này đã được sắp xếp lại; có khi lấy một hay những phần trong sách này đã được xếp đặt lại; có khi lấy một hay những phần trong sách này để bổ túc hay thay thế phần tương đương trong sách kia, có khi thêm vào những tiêu đề hay những phần giải thích; có khi rút gọn lại hay đơn giản hóa cách trình bày tư tưởng của tác giả; có khi thay đổi các kí hiệu trong việc chia các phần, các đoạn; có khi bỏ đi những phần không cần thiết…Những sách trích dịch sẽ ghi trong phần thư mục.

Ước mong DẪN VÀO TÂN ƯỚC I giúp phần nào trong việc tìm hiểu Lời Chúa.

Lm. J. Trịnh Hưng Kỷ

Post Comment