Tủ sách Lam Hồng

Kitô giáo và các tôn giáo « Hội nhập văn hóa « Downloads

AttributeValue
Versionword
Date postedSeptember 24, 2012
Downloaded873 times
CategoriesHội nhập văn hóa, Tôn giáo, Kho tài liệu tổng hợp

Description

KITÔ GIÁO & CÁC TÔN GIÁO

Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les religions » do Centurion – Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1997. Xuất bản với giấy phép của Đức TGM Joseph Doré và « Les Éditions du Cerf »

Người dịch : Nguyễn Đăng Trúc

Đọc lại : Linh mục Đamianô Trần Minh Công O.Cist

Linh mục Vicentê Lê Phú Hải O.M.I

Kỷ thuật : Lê văn Yên, Phan Đức Thông, Đỗ Văn Bùi

Post Comment