Tủ sách Lam Hồng

Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội Công giáo - GM. P Nguyễn Thái Hợp, OP « Kho tài liệu tổng hợp « Downloads

AttributeValue
Versionword
Date postedOctober 4, 2012
Downloaded1253 times
CategoriesKho tài liệu tổng hợp, Giáo Hội, Thần học

Description

Giáo huấn xã hội của Giáo Hội giới thiệu quan điểm của Công giáo về con người, về gia đình, các nền văn hóa, cuộc sống xã hội, cơ cấu chính trị, hệ thống kinh tế, vấn đề phát triển, tình liên đới giữa các tầng lớp xã hội cũng như giữa các quốc gia… Nhiều bản văn của hàng Giáo phẩm cho thấy giáo huấn này không thuộc lãnh vực ý thức hệ, mà là một thành phần của thần học, đặc biệt thần học luân lý áp dụng vào lãnh vực xã hội. Vì thế, chúng ta không thể phân tích và lượng giá nó nếu chỉ dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy chính trị, xã hội hay kinh tế, mà phải coi nó như một cách thế loan báo Tin Mừng của Giáo Hội Công giáo ở thời hiện đại.

Post Comment