Tủ sách Lam Hồng

Đức tin và lý trí (Nguyễn Khắc Dương) « Năm Đức Tin « Downloads

AttributeValue
Versionword
Date postedNovember 20, 2012
Downloaded8183 times
CategoriesNăm Đức Tin, Đức tin và khoa học

Description

Đức tin không phải là một tĩnh vật như một thoi vàng, một viên ngọc, chỉ cần nhét kín vào két sắt khoá kín là đủ. Đức tin là một sự sống. Mà sự sống nào cũng vậy, cũng phải luôn chuyển động, biến dịch để tăng trưởng, để sinh hoa kết quả. Mà mỗi lần biến dịch và mỗi lần tăng trưởng là phải qua một cơn khủng hoảng. Khủng hoảng là vì phải rời bỏ một thế quân bình cũ chuyển sang một thế quân bình mới do sự thích ứng với những thay đổi ở bên trong cũng như ở bên ngoài.

Post Comment