Tủ sách Lam Hồng

Khoa học & Đức tin « Năm Đức Tin « Downloads

AttributeValue
Versionword
Date postedNovember 27, 2012
Downloaded8566 times
CategoriesNăm Đức Tin, Đức tin và khoa học
Tagskhoa học và đức tin, phùng văn hóa

Description

Thế gian cậy sự khôn ngoan mình tức cậy vào lý trí, vào khoa học để hòng nhận biết Thiên Chúa. Thế nhưng lý trí chỉ là cái khả năng kết luận (la raison est le pouvoir de conclure) có nghĩa nó chỉ nhắm đến cái phải có chứ chẳng quan tâm gì đến khía cạnh thực tại. Thiên Chúa mà thần học duy lý tưởng là mình nhận biết ấy thực chất chỉ là một thứ ý tưởng về Thiên Chúa chứ không phải Thiên Chúa đúng như thực tại Ngài là…

Post Comment