Tủ sách Lam Hồng

Mục Vụ Gia Đình « Mục vụ « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedFebruary 20, 2014
Downloaded8918 times
CategoriesMục vụ
Tagsmục vụ gia đình, mục vụ, gia đình, tân phúc âm hóa, 2014

Description

Tập tài liệu được soạn không nhằm mục đích đào tạo các giáo lý viên phục vụ cho các lớp chuẩn bị hôn nhân mà nhằm đào tạo các nhân viên Mục vụ Gia đình (Family pastoral staff) là thành phần càng ngày càng đáng được coi trọng trong các giáo xứ, giáo phận. Chính vì thế mà tập tài liệu Mục vụ Gia đình này được gọi là tài liệu tập huấn và Khoá Mục vụ Gia đình được gọi là Khóa tập huấn về Mục vụ Gia đình.

Nội dung tập Mục vụ Gia đình này sẽ gồm 13 chương như sau:

Chương 1: Ý nghĩa & Tầm quan trọng của Mục Vụ Gia Đình.
Chương 2: Các giai đoạn của Mục Vụ Gia Đình.
Chương 3: Những cơ cấu của Mục vụ Gia đình.
Chương 4: Những người có trách nhiệm về Mục Vụ Gia Đình.
Chương 5: Hoạt động Mục vụ trong những hoàn cảnh đặc thù và cho các cuộc hôn nhân hỗn hợp.
Chương 6: Hoạt động Mục vụ trong một vài hoàn cảnh trái qui tắc.
Chương 7: Hoạt động Mục vụ cho những người không có gia đình và cho các gia đình trẻ.
Chương 8: Nội dung Khóa Giáo lý Hôn nhân.
Chương 9: Cách Tổ chức & Giảng dạy Khóa Giáo lý Hôn nhân.
Chương 10: Các Sinh hoạt Mục vụ Gia đình trong giáo xứ.
Chương 11: Mục vụ Tư vấn về Hôn nhân và Gia đình.
Chương 12: Việc Đào tạo Nhân viên Mục vụ Gia đình.
Chương 13: Ban hay Văn phòng Mục vụ Gia đình Giáo phận và hoạt động của Ban hay Văn phòng ấy.

(Trích “Lời giới thiệu”)

Post Comment