Tủ sách Lam Hồng

Học hỏi Đức Tin người Công giáo « Giáo lý « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedDecember 26, 2010
Downloaded1208 times
CategoriesGiáo lý
TagsĐức tin, người công giáo

Description

(Tài liệu Giáo Lý dự tòng dành cho người lớn và người Công giáo muốn tìm hiểu thêm về giáo lý Công giáo).

HỌC HỎI ĐỨC TIN NGƯỜI CÔNG GIÁO
Nguyên tác: The Catholic Vision
Tác giả: Mark Link, SJ.
Lm. Trần Đình Nhi, chuyển ngữ

“…Sau ba mươi năm trong môi trường giáo lý, chúng tôi xác tín rằng một trong những hồng ân lớn lao nhất do Chúa Thánh Thần ban cho cộng đồng Ki-tô, đó là tái lập Nghi thức Dẫn nhập Ki-tô giáo dành cho người lớn (The Rite of Christian Initiation of Adults, hoặc gọi tắt là RCIA). Chúng tôi nhận thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Nghi thức này đến nỗi không có một phương thức nào khác hơn có thể sánh được để truyền đạt đức tin.

Tập giáo lý ngắn gọn này, gồm những chương tách rời nhau, chính là do kinh nghiệm từ Nghi thức ấy mà thành hình. Các bài được chủ ý trình bày ngắn gọn, bởi chương trình giáo lý dự tòng là dành cho những người xuất thân từ những cộng đồng đức tin khác nhau và có những cảm nhận đức tin khác nhau. Cho nên ngắn gọn sẽ giúp người ta dễ chú tâm vào hình ảnh quan trọng nhất, chứ không làm cho hình ảnh ấy nhòe nhạt vì đi quá sâu vào những chi tiết và sắc thái tỉ mỉ…” (Lm. Mark Link, SJ).

Post Comment