Tủ sách Lam Hồng

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo « Giáo lý « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedDecember 27, 2010
Downloaded13813 times
CategoriesGiáo lý
Tagsgiáo lý, giáo hội, công giáo

Description

“Mục tiêu của bộ sách giáo lý này là trình bày một cách có tổ chức và tổng hợp những nội dung cốt yếu và căn bản của đạo lý công giáo về mặt đức tin cũng như luân lý, dưới ánh sáng Công Đồng Va-ti-ca-nô II và toàn bộ Thánh Truyền. Nguồn tư liệu chính của bộ sách là Thánh Kinh, các giáo phụ, phụng vụ và huấn quyền của Hội Thánh. Sách được dùng “như bản quy chiếu cho các sách giáo lý cũng như toát yếu được soạn ra trong các nước ” (THĐGM 1985).

Quyển sách này chủ yếu được dành cho các vị phụ trách huấn giáo: đứng đầu là các Giám mục, với tư cách Thầy dạy đức tin và mục tử trong Hội Thánh. Sách được cung cấp cho các ngài như dụng cụ chu toàn trọng trách dạy dỗ Dân Chúa. Qua các ngài, sách đến tay các người soạn giáo lý, các linh mục và giáo lý viên. Mọi tín hữu khác cũng sẽ đọc được trong đó nhiều điều bổ ích…”

(Trích “Lời mở đầu” của ĐGM Aloisio Phạm Văn Nẫm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn).

Post Comment