Tủ sách Lam Hồng

Mẹ Maria trong ánh sáng đức tin « Đức Mẹ « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedDecember 25, 2010
Downloaded951 times
CategoriesĐức Mẹ

Description

Đây là một tập sách suy tư của Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi nhằm mục đích củng cố niềm tin Công giáo và hóa giải những nghi vấn việc Kitô hữu Công giáo yêu mến Mẹ Maria.

Trong giao tiếp hàng ngày, khi đối thoại với một số Kitô hữu Tinh Lành, tác giả thường phải nghe đề cập đến những vấn đề như:

• Các tín điều về Mẹ Maria và việc sùng kính Mẹ Maria,
• Tín điều về Các Thánh Thông Công,
• việc kính các thánh và ảnh tượng thánh.

Từ những đối thoại đó thúc đẩy ông để công nghiên cứu, tìm trong kho tàng Phúc Âm và Giáo huấn của Giáo hội những chỉ dẫn hầu hóa giải những lập luận mà ông cho là thiếu chính xác và chủ quan…

Post Comment