Tủ sách Lam Hồng

Đại cương về học thuyết xã hội Công giáo « Giáo Hội « Downloads

AttributeValue
VersionPPT
Date postedDecember 28, 2010
Downloaded1033 times
CategoriesGiáo Hội
Tagshọc thuyết xã hội, công giáo

Description

Powerpoint show trình bày Học Thuyết Xã Hội Công Giáo do GLV Phaolô Phạm Xuân Khôi soạn dựa theo tài liệu của Văn Phòng Công Bằng Xã Hội (Office for Social Justice) Tổng Giáo Phận Saint Paul and Minneapolis, 328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102 651-291-4477 http://www.osjspm.org
Nguồn: http://giaoly.org

Post Comment