Tủ sách Lam Hồng

Xây dựng mô hình Giáo Hội tham gia để thực thi sứ vụ « Sống Đạo « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedMarch 24, 2011
Downloaded815 times
CategoriesSống Đạo
Tagsgiáo hội, mô hình, năm thánh

Description

Để chuẩn bị Năm Thánh 2010, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã soạn thảo một tài liệu rất có giá trị, mang tên: ĐỀ CƯƠNG GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM, MẦU NHIỆM – HIỆP THÔNG – SỨ VỤ.

Đề Cương Giáo Hội tại Việt Nam – Mầu Nhiệm – Hiệp Thông – Sứ Vụ vừa là Định Hướng (Orientation) cho việc xây dựng Giáo Hội tại Việt Nam khởi đi từ Năm Thánh 2010; vừa là Kim Chỉ Nam (Pastoral Guidelines) tức Đường Hướng Mục Vụ cho mọi hoạt động của tất cả các Cộng Đoàn Dân Chúa thuộc 26 Giáo Phận của 3 Giáo Tỉnh Hà Nội-Huế-Sàigòn.

Nội dung tập này là XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA ĐỂ THỰC THI SỨ VỤ. Thật ra muốn đầy đủ thì phải là XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA ĐỂ THỰC THI SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM.

Post Comment