Tủ sách Lam Hồng

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu « Phụng vụ « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedMarch 24, 2011
Downloaded24770 times
CategoriesPhụng vụ, Chúa Giêsu
Tagsngắm, thương khó, Đức chúa giêsu

Description

Đã ba thế kỷ, từ khi truyền bá Đạo Phúc âm ở Việt Nam, các nhà truyền giáo đặt ra những bài ngắm ngụyện rất sốt sắng, thuật lại nhiều chi tiết về sự thương khó Chúa Giê-su đã chịu để cứu chuộc loài người, giáo hữu mọi nơi, hằng nhiệt liệt ngắm suy, để thêm lòng kính mến Thiên Chúa và chê ghét tội lỗi, và học tập các nhân đức, nhất là chịu khó hãm mình.

Biết vậy, Bề trên địa phận Vinh, để tránh ” tam sao thất bản”, và khỏi dùng chữ nôm nho thường khi bất hợp với nguyên bản, thì năm 1941 đã cho in ra quốc văn. Chẳng hay, sách ngắm này đã hết, mấy năm gần đây phải mua sách Địa phận ngoài, tuy nghĩa lý không sai, mà văn từ có khác.

Do đó, để mọi người tiện dùng, cứ một lối trong cả Địa phận, đã cho in tập này theo bản cũ, và giữ nguyên văn, chỉ sửa bỏ đôi chữ cho hợp thời, mặc dầu có nhiều câu nói thời xưa, nhưng còn để vậy, vì giáo hữu đã quen đọc quen nghe như thế….
——————
IMPRIMATUR
Xã đoài, 20-9-1960
J. B. Đức, Vic. Apost.
GIÁO PHẬN VINH

Post Comment