Tủ sách Lam Hồng

Sách các phép & nghi thức Giám mục « Phụng vụ « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedMarch 24, 2011
Downloaded27600 times
CategoriesPhụng vụ
Tagscác phép, nghi thức, giám mục

Description

Sách Các Phép (DE BENEDICTIONIBUS) được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành ngày 31-05-1984. Bản La-tinh có hiệu lực ngay từ khi xuất bản ; bản dịch thường ngữ có hiệu lực từ ngày các Hội Đồng Giám Mục định đoạt (Sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự ngày 31-05-1984).

Sách Nghi Thức Giám Mục (CAEREMONIALE EPISCOPORUM) được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1984.

Post Comment