Tủ sách Lam Hồng

Tháng Hoa, suy niệm về Mẹ Maria theo Tin Mừng « Đức Mẹ « Downloads

AttributeValue
VersionWord Document
Date postedMay 1, 2012
Downloaded2013 times
CategoriesĐức Mẹ
Tagstháng hoa, suy niệm, mẹ maria, tin mừng

Description

Cho tới nay, trong chương trình làm việc sùng kính Mẹ Maria trong tháng của Người, chúng ta vẫn dùng một số “Sách tháng Đức Bà” mà nội dung nói được là đã có sức đốt nóng lòng tôn sùng yêu mến cậy trông Đức Mẹ nơi đông đảo quần chúng giáo dân chúng ta bao thế hệ nay.

Tuy nhiên theo lời dạy của Công Đồng Vatican II, việc tôn sùng Đức Maria cần được chấn chỉnh lại, cả về nội dung, cả về cách thức diễn đạt. Chủ yếu là lòng tôn sùng của chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh và phải hướng tâm hồn người ta tới Thiên Chúa.

Cách đây trên năm chục năm, Cha A. Vec-me-sơ SJ, đã hiểu và đã thực hành như vậy. Vì thế, đang khi chưa có những sách mới được biên soạn cho “Tháng Đức Bà” theo hướng của Công Đồng, chúng tôi dựa vào lược đồ “Những bài suy niệm về Đức Trinh Nữ Maria” Tập I, phần II của Cha, để thử viết những bài suy niệm căn cứ vào chính Tin Mừng, nhằm giúp thực hành đúng hướng việc sùng kính Mẹ trong tháng dâng kính Người. Lược đồ các ý tưởng là của Cha Vec-me-sơ, chúng tôi phỏng theo đó để viết lại, có thêm bớt nhiều chỗ, nhất là phần lời nguyện cuối mỗi bài, và phần tích truyện, là do nhu cầu đại chúng hiện nay mà đưa vào.

Lẽ ra truyện kể ngày nào phải minh hoạ chủ đề bài suy niệm ngày đó. Nhưng thực khó mà đạt được yêu cầu như vậy. Dầu sao, xét yêu cầu thực tiễn và tâm lý giáo dân ta, việc đưa truyện kể vào mỗi bài suy niệm thật rất bổ ích. Xin để tuỳ ý bạn xét và sử dụng.

Tất cả cho vinh quang Thiên Chúa, nhờ việc tôn sùng Đức Maria, Mẹ của Người, và Mẹ chúng ta.

Biên tập: Linh mục Phêrô Lê Duy Lượng.

Post Comment