Vọng khúc

VỌNG KHÚC

Chút se lạnh Tháng Mười Hai
Cho lòng se sắt những ngày chờ mong
Khát khao lòng Chúa xót thương
Ngôi Hai giáng thế giữa đồng hoang vu
Tuyệt vời bài học đơn sơ
Mọn hèn, nghèo khó, đơn sơ, hiền lành
Trần gian hạn hán nghĩa tình
Mong Mưa-Tình-Ái ướp xanh cây đời
Ngày oi ả Tháng Mười Hai
Đêm se lạnh đợi chờ Ngài Giêsu
Đâm chồi mau, Gốc Giessê
Để làm hiệu cờ loan báo Tin Vui [1]
Con mong thẳng thắn rạch ròi
Chứ đừng hâm hẩm kẻo Ngài tránh xa! [2]

Chiều Mùa Vọng – 2016

TRẦM THIÊN THU

[1] “Đến ngày đó, cội rễ Giessê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân” (Is 11:10).
[2] “Vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3:16).

Share This Post